top of page

Koučink duše

Individuální sezení s koučkou Ivou Pelákovou
Místo: individuální domluva v rámci Prahy nebo Skype
Cena: 800Kč/hod. + případná úhrada nápojů

Chcete ve svém životě něco změnit? Být šťastnější? A mít někoho, kdo vás rád vyslechne a provede vás cestou k lepšímu já? Přihlaste se na individuální koučink.

Co je koučink?

Moderní metoda, která pomáhá lidem k dosažení cílů. Jistě to znáte, ostatním se vám radí snadno, ale když potřebujete poradit sami sobě, nějak to nejde. Kouč se stane vaším průvodcem na cestě za změnou a pomocí správně směrovaných otázek, nových úhlů pohledu a rozhovorů vám pomůže naleznout vaše lepší já. Koučink zvyšuje lidský potenciál, zbaví vás vnitřních bariér a efektivně vám pomůže odhalit vaše skryté schopnosti. Každý z nás občas potřebuje zpětnou vazbu, nezávislého posluchače, jehož cílem nebude nic jiného, než nám pomoct. Jenže jak v běžném životě takového posluchače získáte? I ti nejbližší mají vlastní agendu a nedokáží se na naše pocity dívat objektivně. Kouč ano... Pomůže vám získat nové a lepší návyky, pomůže vám udělat důležitá rozhodnutí a také rozvine váš vlastní poteciál.

 

Pro koho je určený?

Pro každého, kdo na sobě chce smysluplně pracovat. Vhodná chvíle na vyzkoušení koučinku je například, když se chystáte udělat důležité rozhodnutí, něco ve svém životě chcete změnit, ale i třeba v případě, že chcete dlouhodobě pracovat na svém osobním rozvoji nebo si potřebujete ohledně nějakého tématu srovnat myšlenky.

Jak probíhá?

Na úvodní hodině vám kouč pomůže definovat, čeho chcete během dalších sezení dosáhnout. Následně se stane vaším průvodcem či parťákem, který půjde s vámi a bude vás maximálně podporovat. Naučí vás být citlivější k vlastím emocím a porozumět sobě samému. Občas se stane pomyslným bičem, který vás přiměje dodržet termíny. Cesta k dosažení cíle nespočívá v radách kouče, ale v sebeuvědomění koučovaného. Kouč tedy pomáhá, ale vždy jde o práci dvou lidí, kouč ji neudělá za vás.

Co pomocí koučinku můžete například dokázat?

➩Provést změnu
➩Posunout se v kariéře
➩Vyplnit prázdnotu v životě, získat smysl
➩Posunout se od sebelítosti k realizaci
➩Vlastním úsilím si zajistit spokojenou budoucnost
➩Získat sebevědomí
➩Zlepšit komunikaci a vztahy

➩Získat čas sami pro sebe a utřídit si myšlenky

Co není koučink? Přečtěte si můj článek na blogu!

Reference

✎ Koučinkové lekce s Ivou Pelákovou navštěvuji pravidelně již tři měsíce. Díky naslouchajícímu a obětavému přístupu koučky jsem měla příležitost nahlédnout na důležitá témata a dlouhotrvající problémy v mém životě z jiných úhlů pohledu a ujasnit si tak cíl mého dalšího směřování. Koučinkové lekce se slečnou Pelákovou mě tak, kromě jiného, donutily podívat se tváří v tvář svým strachům a problémům a začít na nich sama pracovat a zlepšovat tak svou životní situaci i postoj ke svému okolí, a to vše pod dohledem a s motivující podporou Ivči. Je to však běh na dlouhou trať, proto nechci ve svém úsilí polevit a ráda budu pokračovat i nadále, jelikož na sobě cítím velmi pozitivní změny. Rozhodně mohu tyto sezení doporučit každému, kdo se dlouhodobě potýká se zdánlivě stejnými a složitými životními situacemi, kdo nemá odvahu se podívat do očí svým problémům nebo kdo si neví rady při řešení životních útrap a křivd.
- Aneta
✎ Mám ze sebe díky koučinku lepší pocit. Ne, že bych cítil, že bych „byl vyměněný“ nebo tak, ale cítím, že se posouvám dopředu. Ivča je kompetentní a ví, co dělá. Cítím, že se při práci hodně soustředí a vážím si toho. Líbí se mi, že se mi daří pracovat na věcech, o kterých jsem uvažoval, ale nevěděl, co s nimi. Že si tak třídím svůj směr, svůj smysl takovým způsobem, jakým jsem si přál, ale nevěděl jsem jak.
- Martin
✎ Koučink mi pomohl víc si věřit a vědět, které věci jsou v životě důležité. Líbí se mi, že mě Ivča nechá dojít si k řešení samotnou a dá mi třeba i jiný úhel pohledu na věc. Za celou dobu, co se s Ivčou scházím, byla vždycky příjemně naladěná, pozitivní, milá a nekonvenční. Vždy přišla s něčím novým. Pokaždé si na mě udělala čas a věnovala se mi s maximálním nasazením. Myslím si, že od prvního sezení s Ivčou jsme spolu ušly dlouhou cestu, která pro mě byla dost zajímavá, povzbuzující a plná nových zkušeností. Koučink je opravdu všestranná záležitost, tudíž nabízí řešení na spoustu věcí od kariéry po rodinný život.
- Karolína
✎I když musím hledat odpovědi v sobě, Ivča přesně ví, jak se zeptat, aby se odpověď ukázala. Je velmi dobrá a otevřená, není to jen kouč, ale myslím, že i mentor a zároveň psycholog. Dokáže se do člověka dobře vcítit a poslouchá, co říkám. Dělá mi takové zrcadlo, takže si uvědomuji spoustu věcí, co bych měl dělat.
- Tomáš
✎Koučink s Ivou Pelákovou byl pro mě velmi přínosný. Zaobíraly jsme se aktuální problematikou v mém zaměstnání. Pomohla mi vypracovat strukturu potíží a možných řešení. Snažila se proniknout do všech aspektů na mém pracovišti a vhodnými otázkami jsme se dokázaly dostat ke klíčovým záležitostem. Sezení s Ivou mělo přátelský a vřelý průběh. Pomohlo mi k nahlédnutí na problém z širších úhlů a definovaní určitých cílů, na kterých aktuálně pracujeme. Iva je vzdělaná v oblasti psychologie a andragogiky a nabízí profesionální přístup.
- Anna
✎Děkuji za koučink, bylo to super :). Čím víc čtu zápisky, které jsi mi poslala z našeho sezení, tím více mě napadají další věci, které mohu udělat. Sezení se mi moc líbilo, zjistil jsem rozdíl mezi koučinkem a mentoringem, což pro mě bylo velice příjemné zjištění. Měl jsem o koučování zkreslenou představu a tvé vysvětlení mi moc pomohlo si dodat další díly do skládačky. Pomohlo mi to i v tom, že jsem vytáhl téma, které mi je nepříjemné, a dokázal jsem o něm mluvit. Čím více jsme mluvili, tím menší problém to byl. Velice mě zaujal tvůj nápad, jak to udělat, abych měl představu, kolik jsem toho už ušel. Uvědomil jsem si, že se svým problémem už něco dělám, jenom jsem si myslel, že nedělám, a přitom tam už určitý pokrok je. Byla to pro mě úžasná zkušenost!
- David
S Ivčou jsme se na koučink a zároveň na přípravu k maturitě z češtiny začaly scházet zhruba před rokem. Od té doby jsem si všimla velkého pokroku. Na schůzkách děláme všechno možný od vyhledávání správné VŠ po rétoriku, se kterou bych se normálně ve škole nesetkala. Když mám nějáký problém, nebojím se na Ivču obrátit protože vím, že spolu vždycky najdeme vhodné řešení. Líbí se mi, že chodíme do kaváren podle vlastní dohody a vše probíhá v přátelském duchu.
Myslím si, že koučink je super pro lidi, kteří si nejsou moc jistí, co přesně chtějí, ale rádi by se rozhodli. Nebo jenom pro ty, kteří potřebují někoho, s kým budou moc probrat problémy, které by jinak např. s kamarády nechtěli řešit.
-Ester
✎Koučink je určitě zajímavý, dozvěděla jsem se o sobě nové věci a přišla na nové postupy. Moc děkuji!
- Hana
✎Ivo, chtěl bych vám poděkovat za dnešní setkání a čas, který jste mi věnovala. Moc to pro mě znamenalo a věřím, že to s vámi zvládnu. Jste úžasná osobnost a je mi ctí, že jsem vás mohl potkat. Těším se na další setkání!
- Jaroslav
Výstupy z našeho koučinku jsem částečně použil, částečně ještě ne, ale každopádně jsem se kus posunul.
- Josef
Iva má schopnost přirozeného napojení na člověka a dokáže vnímat podstatné. Perfektní podpora a zájem, které jsou jí vlastní, jsou to nejdůležitější, co mi mohla při mém rozhodování a ujasňování si dát. Během koučování mě vedla k odpovědnosti a vnímání reality. Jako klient jsem se cítila velmi dobře a této skvělé koučce patří můj velký dík.
- Veronika
bottom of page