top of page

Kurzy pro děti

KURZ SEBEROZVOJE
 
Potřebujeme to každý den, ale ve škole nás to nikdo nenaučí. Co to je? Měkké dovednosti, sebevědomí, umění komunikovat a jednat s lidmi nebo schopnost plánovat a uspořádat si vlastní čas či hodnoty. Děti během kurzu poznají samy sebe, naučí se překonávat překážky, dosahovat svých cílů a snů.
Maximální počet účastníků: 6
Co se děti v kurzu naučí:
- poznají samy sebe a naučí se se sebou pracovat
- komunikovat adekvátně se svým okolím
- srovnat si cíle a vytyčit si cestu k jejich splnění
- naučí se tzv. měkké dovednosti a vyzkoušejí si je v praxi
- upevní si sebevědomí a zároveň se naučí sebereflexi
- naučí se hledat vlastní řešení
 
Komu je kurz určen:
Dětem od deseti let a mladým lidem, kteří chtějí umět dosáhnout svých cílů, osvojit si pozitivní myšlení, uspořádat si hodnoty a čas, vážit si sami sebe, umět se poprat se špatnou náladou, s nízkým sebevědomím a dalšími překážkami, které nám život staví do cesty.
 
Cena kurzu: 300 Kč/hod. = 4500 Kč za 15 lekcí
KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ
 
Přiblížíme dětem řemeslo spisovatele či redaktora. Naučíme je formulovat myšlenky a přenést je na papír. Projdou si různé žánry i styly, které si vyzkoušejí v praxi. Naučí se hodnotit práci svou i druhých.
 
Maximální počet účastníků: 6
Co se děti v kurzu naučí:
 
- zformulovat myšlenku a napsat ji
- zorientují se v různých stylech a žánrech
- budou umět zhodnotit vlastní práci i práci ostatních
- pracovat s fantasií
- získají vztah ke knihám a literatuře
 
Komu je kurz určen:
Dětem od osmi let a mladým lidem, kteří upřednostňují kreativní činnost, zajímá je práce spisovatele či novináře, potřebují zlepšit sloh, rádi čtou, baví je vymýšlení příběhů.
 
Cena kurzu: 300 Kč/hod. = 4500 Kč za 15 lekcí
KURZ MLUVENÉHO PROJEVU
 
Děti se naučí hovořit o svých zájmech a názorech, bojovat s trémou, improvizovat, zaujmout publikum, připravit si dobrý projev a přednést jej před posluchači.
Maximální počet účastníků: 8
Co se děti v kurzu naučí:
- správně vyslovovat a předčítat
- rozvinout svou představivost
- zatočit s trémou
- připravit si dobrý projev
- oslovit posluchače
- vyjádřit vlastní názor
- argumentovat
- řeč těla, oční kontakt, práci s publikem
- vytvářet poutavé prezentace
 
Komu je kurz určen:
Dětem od osmi let a mladým lidem, kteří se chtějí naučit, jak vystoupit před publikem s připraveným projevem a vyvolat zájem a uznání. Je také určen všem, kdo mají strach mluvit před větším počtem lidí.
 
Cena kurzu: 300 Kč/hod. = 3000 Kč se slevou za 12 lekcí
Více o kurzu mluveného projevu v roce 2018 zde: http://www.cernobilecentrum.cz/mluveny-projev/

Máte dotaz nebo se chcete přihlásit na kurz?

Success! Message received.

bottom of page