June 27, 2016

Please reload

Recent Posts

Jaký je život s radikální upřímností

November 12, 2018

1/2
Please reload

Featured Posts

Křehkost kreativního Já

05.11.2015

V dnešní době je kreativita oblíbeným místem k bádání. Stále více se odkláníme od klasického vzdělávání a hledáme nové cesty, které nebudou tak pevně sešněrované a dokážou se přizpůsobit každému dítěti. Snažíme se najít cesty, které budou přirozené. Kreativita je naší přirozeností. Možná jste sami někdy o sobě řekli, že prostě nejste tvůrčí typ. Jenže tvořivost není něco, co někomu do vínku bylo dáno a jinému ne. Když budete pozorovat skupinku malých dětí, zjistíte, že při hře se ocitají ve svém vlastním světě, kde nesprávné řešení neexistuje. Ve světě dětí vládne kreativita. Jenže pro nás dospělé bývá někdy velmi těžké kreativitě ustoupit a nechat ji se rozvíjet v plné síle.

 

 

 

Každý, kdo někdy učil děti, ví, jak občas zadá úkol a už dopředu si představuje jeho řešení. Vidíme jen ten svůj způsob. Děti ale mohou úkol vyřešit úplně jinak, jiným stylem, možná i s jiným výsledkem. Je pak na učiteli, aby dokázal vyhodnotit, zda skutečně existuje jen to jedno správné řešení nebo je možné připustit existenci více správných možností.

 

Jednou jsem na hodině jógy zadala dětem vytvořit krátký příběh, ve kterém se budou objevovat jógové pozice. O tom, jak by měl příběh vypadat, jsem měla své představy. Děti se do úkolu ponořily s nadšením a výsledek mě dost překvapil – jednak se značně odchýlily od mého zadání a pak do příběhu zakomponovaly úplně nové cviky, které v józe ani neexistují a vymyslely k nim svá vlastní pojmenování. Kdybych se stůj co stůj držela svého, řekla bych – takové pozice v józe vůbec nejsou, předělejte to! Jenže když jsem viděla, jak děti bavilo vymýšlet zbrusu nové cviky a tvořit s nimi příběh, raději jsem si své původní představy o „správnosti“ nechala pro sebe. A dobře jsem udělala. Ještě teď si některé z vymyšlených cviků občas přidáme do hodiny a děti jsou vždy velmi spokojené, že mohly takto přispět.

 

 

Podobný případ by se dal aplikovat i na hodiny výtvarné výchovy. Kolikrát jste už slyšeli, že „kočka takhle nevypadá!“ I zdánlivě nevinný soud může způsobit, že se už ke kreslení nikdy nebudeme chtít vrátit, protože „nejsme výtvarně nadaní.“

 

Jakmile je jednou naše tvůrčí sebevědomí otřeseno, je těžké jej znovu upevnit. Ale je to možné. Někteří badatelé na poli kreativity přirovnávají strach ze své tvůrčí stránky k fóbii z hadů. Strašně se bojíme hadů a nechceme se k nim ani přiblížit. Prvním krokem by bylo dívat se na hada přes okno. Jakmile bychom pohledu přivykli, otevřeli bychom dveře a dívali se z prahu. Poté bychom si mohli vzít rukavice a natáhnout k hadovi ruku. Nakonec bychom ho dokázali pohlad